تاريخ : دوشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۲

انجمن نمایش شهرستان دیلم برگزار میکند

کلاس های آموزش بازیگری

 با اساتید شهرستان و استان 

و برگزاری جشنواره  کارگاهی نمایش

 منتظر اطلاعات  بعدی باشیدارسال توسط روح الله خدامی

پیج رنک

آرایش